0504 project photos - Bkt Chagar

1 Blok Apartment 12 Tingkat (68 Unit) dengan 1 Tingkat Basement Car Park di atas Lot 6891, 6892 & 7485.

Location : Jalan Bukit Chagar, Johor Bahru, Johor

Value : RM18,804,895.00

Client : Glamo Housing Sdn Bhd

Construction Period : 1996 – 1999